Aktualności

0

Zimowe dokarmianie rozpoczęte!

Zimowe dokarmiania rozpoczęte!!! Na las pojechały pierwsze przyczepy buraków cukrowych a na pola poślad zbożowy i rzepaczany, i tak będzie aż do marca. Utrzymanie zwierzyny przez okres zimowy w dobrej kondycji daje bardzo dobre efekty wiosennych przyrostów populacji nie tylko zwierzyny łownej. W rejonach, gdzie dokarmiamy oraz utrzymujemy finansowo nieużytki polne i śródleśne, widać wyraźnie, że np. stany ilościowe rożnych ptaków w tym śpiewających, i innych zwierząt drobnych i nie drobnych:) jak łosie mają tendencje rosnące!!! (w tym roku możemy się już pochwalić populacją 7 łosi!!!, które są już u Nas na stałe, a że stwarzamy im dobre warunki świadczy to, że klempy bez problemu odchowują do dorosłości bliźniaki!!!:), Co na gołych zimowych polach jest wręcz dla nich niemożliwe.
Chętnych zapraszamy do kontaktu z Nami poprzez Naszą stronę i FB, gdzie możemy pomóc w ciekawych obserwacjach, zrobieniu fajnych fotek i poznaniu własnej przyrody tuż za oknem, a jest ona bardzo bogata i ciekawa!!!!, A niechętnych…? Tych odsyłamy jak najdalej od naszych pól, łąk i lasów, może do puszczy…???:)))))))


Back to top