Aktualności i Komunikaty

0

Poletko zaporowe obw. 195

Ruszamy z poletkami zaporowymi!!!, Nasz Kolega Łukasz Brzoskowski przygotował dwa poletka z zasiewem kukurydzy na naszym obwodzie 195!!!, Przygotowanie ich właśnie teraz daje duże szanse na zminimalizowanie szkód łowieckich teraz na zasiewach oraz później, kiedy okoliczne plantacje kukurydzy będą dojrzewać przed zbiorem!!!


read More

Dbając o bezpieczeństwo spacerowiczów oznakowaliśmy nasze zwyżki i ambony tabliczkami ostrzegawczymi z zakazem wstępu dla osób nieupoważnionych!!!, Musimy zadbać o zdrowie spacerowiczów i miłośników przyrody, którzy często korzystają z naszych urządzeń robiąc zdjęcia przyrodnicze czy podglądając życie zwierzyny, ponieważ sporo naszych ambon ma celowo podcięte przez pseudoekologow drabiny lub słupy, aby osoba wchodząca miała spaść i zrobić sobie krzywdę!!! Tak więc naprawiamy i ostrzegamy, na „inteligentnych inaczej”:) nie ma lekarstwa;)


read More

Nareszcie jest realna szansa na odbudowanie siedlisk zwierzyny drobnej na naszym żulawskim obwodzie polnym nr 136!!!! Dla dobra naszych obwodów i stanu zwierzyny drobnej dzisiaj najważniejsza jest współpraca na linii rolnik – myśliwy, co jak już nie raz udowodniliśmy, jest to bardzo dobre dla każdej ze stron!!!!, Nie mówiąc już o korzyściach dla ekosystemu z których przecież korzysta każdy mieszkaniec gminy na których są nasze obwody!!!


read More
Back to top