Aktualności

0

Komunikat PZŁ (październik 2014)

1. Składki roczne:

– Składka na PZŁ normalna: 355 zł
– Składka na PZŁ ulgowa: 195 zł
– Składka na Koło normalna: 480 zł
– Składka na Koło ulgowa: 240 zł (ukończone 70 lat, studenci do 25 roku życia)
– Opłata Łowiec Polski: 136 zł

Składki prosimy uiścić do dnia 30 listopada 2014 na konto Koła nr 10 1020 1811 0000 0602 0099 5803.

2. W dniu 20 października br. na strzelnicy myśliwskiej w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 114, o godz. 16.00 odbędzie się zebranie organizacyjne kursu szkoleniowego na selekcjonera samców zwierzyny płowej.


Leave a Comment

Back to top