Aktualności

Majątek Ziemski Trutnowy S.A. reprezentowany przez członka Zarządu Jacka Włodarczyka ufundował 5 podsypów wraz z utrzymaniem (pasza i stałe dokarmianie) na teren naszego obwodu 136 (rejon Trutnowy – Osice). To najlepszy dowód na to, że współpraca się opłaca, a zyskują na tym wszyscy – rolnicy, myśliwi i zwierzyna.


Back to top